Klik hier voor het verloop van de receptie en de kloksimultaan

sipke2
foto harry gielen

Kloksimultaan
Schaakgrootmeester Sipke Ernst schaakt zaterdag 19 november simultaan tegen 47 tegenstanders.
Hij doet dat op de jubileumreceptie van Koninklijke Schaakclub Philidor 1847 in Leeuwarden, die 175
jaar bestaat, wat dit najaar en komend voorjaar met tal van activiteiten gevierd wordt.
Ernst speelt een zogeheten kloksimultaan. Hij heeft twee uren bedenktijd en al zijn tegenstanders
ook. De schaakklokken tellen onverbiddelijk af: de tijd van de simultaangever blijft bij alle borden
teruglopen, ongeacht aan welk bord hij staat. In vier uren moeten alle partijen dus beslist zijn. Om
een succesvol record neer te zetten moet Ernst minstens 33 punten halen. In het schaken is nooit
een wereldrecord kloksimultaan geregistreerd. In het dammen wel. Wereldkampioen Alexander
Georgiev speelde in 2015 aan 45 borden tegelijk met klok.
Over Philidor
Koninklijke Schaakclub Philidor 1847 uit Leeuwarden werd op 12 november 1847 opgericht. Het is
daarmee de oudste schaakclub van Nederland. In 1904 en 1917 vonden fusies plaats waarbij de
naam Philidor telkens behouden bleef. In het seizoen 2022/2023 wordt het lustrum gevierd met een
reeks activiteiten. Naast een speciale uitgebreide editie van het jaarlijkse Waling Dijkstratoernooi
(11-13 november) en het Hennie Collignontoernooi voor de jeugd (januari 2023) worden in het
voorjaar ook toernooien Chess960 (Fischer Random) en doorgeefschaak georganiseerd. Ook nam
Philidor de organisatie van het Fries Kampioenschap schaken 2022/2023 (in september 2022) op zich.
Jubileumboek
Tijdens de receptie op 19 november zal het eerste exemplaar van het jubileumboek officieel
uitgereikt worden aan wethouder Gijs Jacobse van de gemeente Leeuwarden.
Tijd en locatie
De jubileumreceptie wordt op 19 november vanaf 16.00 uur gehouden in Zaal Enzo, Kalverdijkje 77c
in Leeuwarden. De kloksimultaan van Sipke Ernst begint om 18.47 uur.