Update: Schuyer kwam niet op de proppen met een echte oplossing om het aantal leden zonder relatienummer terug te dringen. Wel had hij enkele plannen, die evenwel geen meerderheid hebben bij de KNSB bestuurders. 

 Westergoo doet op eigen website een verslagje over dit onderwerp

 

Het FSB bestuur heeft besloten de voorjaarsvergadering (althans dit voorjaar) in ere te herstellen. .
Deze vergadering  is gepland op donderdag 22-mrt (locatie zaal priyas aan het kalverdijkje)
Spreker is de voorzitter van de KNSB, Eddy Schuyer en het onderwerp, het terugdringen van leden zonder relatienummer
Klik hier voor het downloaden van de stukken die inmiddels ook al zijn verzonden aan elke secretaris per club

Het FSB bestuur kwam donderdag 1-mrt bijeen tenhuize van penningmeester Siebolt Visser in Bakkeveen