dE_PION.jpg

De publicatie van deze foto heeft een enigszins trieste aanleiding. De man links vooraan – Siebe de Jong uit Makkum- is afgelopen zomer overleden en zijn nabestaanden zijn bezig het ouderlijk huis te ontruimen. Daarbij dook -naast een flinke hoeveelheid schaakboeken- ook deze foto op. Het is een mooi plaatje dat een schitterend tijdsbeeld geeft. Op de achterzijde staat helaas geen enkele aanwijzing, maar zeker is dat de foto in Harlingen genomen is, ergens eind vorige eeuw, misschien zelfs eind jaren ‘80. Schaakclub De Pion was nog ‘alive and kicking.’ Verschillende generaties - jong en iets ouder- troffen elkaar aan het bord. En er werd nog volop gerookt. Het heeft er alle schijn van dat Siebe de Jong zijn omstanders een sigaar uit eigen doos presenteerde. En voor het geval de partijen lang zouden duren, lag er rechts van zijn bord nog wel een voorraadje.


Siebe, afkomstig uit Boksum, heeft in Fryslân flink wat schaakclubs versleten. Omdat vanuit zijn geboortedorp je Leeuwarden kon zien liggen, lag het voor de hand dat hij eerst zijn geluk in de haadstêd beproefde. Ik meen dat het de ‘koninklijke’ was het kan ook De Combinatie zijn geweest. Nadat hij zijn eerste onderwijsbevoegdheid op zak had, wendde hij zijn koers meer in westelijke richting. Hij kwam in Kubaard aan school te staan en werd door de voorzitter van het schoolbestuur, veehouder Auke Bootsma, ‘meegenomen’ naar het Bolswarder Westergoo. Omdat de dinsdagavond voor hem op een zeker moment minder gunstig was - hij haalde tenminste zes MO-aktes – week hij uit eerst naar Harlingen en later naar Workum om ten slotte zijn schaakloopbaan toch weer in Bolsward te eindigen.


Op de foto speelt Siebe de Jong – keurig in driedelig pak- tegen Rob van Dijken. Van Dijken maakte een poosje als PR-functionaris deel uit van het FSB-bestuur. Hij had de naam vooruitstrevend te zijn want hij was een van de eersten die na afloop van een toernooi de uitslagen naar de krant kon faxen, een techniek die inmiddels nauwelijks meer wordt toegepast maar die toentertijd nieuw was. Naast De Jong is door de rookwolken nog net zichtbaar Cor Verdoorn en daar weer naast zit Jan Pennewaard. Pennewaard (hij publiceerde kinderboeken) speelt tegen Meinte Boersma (de vader van Holly Boersma en schaakmeester Paul Boersma die een aantal malen meedeed met het NK schaken). Evert Woudstra ofwel Mister Pion die via via geconsulteerd werd, noemde voorts nog de namen van Dirk Lei (links) en Arno Wiersma, maar helemaal zeker was hij daar niet van.

Schaakclub De Pion is helaas niet meer. In de voorstad van Londen zijn te weinig mensen die het schaakspel metterdaad in clubverband wensen te beoefenen. Hoewel bekend is dat er tussen de steden Harlingen en Franeker een zeker vijandigheid heerst, vond er op schaakgebied wel een toenadering plaats. De ontstane combinatie koos voor een creatieve naam: de F-Pion. In de laatste mailing van de wedstrijdleider van de Friese Schaakbond d.d. halverwege januari jl. konden we lezen dat het enige team van de F-Pion zich terug heeft getrokken uit de competitie. Je suden sêge: Mut ut nou su mâl?