Onderbreking van de FSB-competitie (update 2)

Ik zeg met opzet "onderbreking" want ik ga er van uit dat uitstel deze keer geen (volledig) afstel wordt, zoals we vorig seizoen wel hebben meegemaakt. Het is inmiddels duidelijk dat ook ronde 4 in januari niet kan doorgaan, omdat clubs nog niet bij elkaar op bezoek mogen. Als we 31 januari aan ronde 5 mogen beginnen kunnen we nog proberen er iets van te maken. Als niet alles meer gespeeld kan worden hebben we nog de keuze tussen 1) het inhalen van resterende wedstrijden in september of 2) overgaan naar ratingprijzen per poule en volgend seizoen weer met min of meer de zelfde samenstelling een nieuwe start maken. Voor de ratingprijzen van scenario 2 moet er natuurlijk wel een substantieel aantal wedstrijden gespeeld zijn, maar niet noodzakelijkerwijs in alle poules evenveel. We blijven optimistisch; voorlopig mikken we op scenario 1 en proberen we zoveel mogelijk wedstrijden nog voor het zomerreces te spelen.

Ronde 1 van de beker is helemaal gespeeld en daar komen per ronde minder wedstrijden, dus dat moet zeker lukken. Laten we er het beste van hopen....