Het bestuur van de Friese Schaakbond maakt de aangesloten verenigingen erop attent dat de algemene ledenvergadering, te houden op woensdag 29 september a.s., alleen toegankelijk is voor afgevaardigden die in het bezit zijn van een coronapas dan wel een testbewijs. De exploitant van Zaal enzo in Leeuwarden, waar de vergadering plaatsvindt, heeft aangegeven dat hij zich houdt aan de voorschriften die de overheid aan horecagelegenheden heeft opgelegd te voorkoming van de verspreiding van het coronavirus.
H.J.Dijkstra, secretaris