Het bestuur heeft nagedacht over de manier waarop de FSB-competitie weer van start kan gaan na de lange periode van stilstand. De bruuske manier waarop het competitiejaar 2019-2020 werd afgebroken maakt een simpele hervatting minder eenvoudig. Bovendien is bij verscheidene clubs het spelersbestand niet meer helemaal hetzelfde als twee jaar geleden. Het bestuur heeft daarom een voorkeur om de competitie te hervatten met een indeling gemaakt op sterkte. Die zal overigens niet zo heel erg afwijken van wat we voorheen hadden. Wel ziet het er naar uit dat er flink wat minder teams aangemeld zullen worden. Het zijn vooral teams uit de lagere klassen die nu niet terugkeren. Misschien zien we ze weer als alle coronagerelateerde effecten zijn verdwenen.

Na raadpleging van alle verenigingen (die op 2 na gereageerd hebben)  ontstond een beeld van de wensen voor de nabije toekomst die er leven. Een grote meerderheid ondersteunt de voorkeur van het bestuur van een indeling op sterkte, maar wel met de wens om daarna weer terug te keren naar de klassieke opzet met promotie en degradatie.

Aan de ALV zal dus als voorstel worden voorgelegd om net als voorheen een piramidale klassenindeling te maken die deze keer gebaseerd is op sterkte. Met uiteraard een regionale kleuring van de parallelle poules.  Als er geen nieuwe ernstige verstoringen optreden zal er in het seizoen 2022/23 weer ingedeeld kunnen worden op grond van promotie en degradatie vanuit de competitie van komend jaar. Sterkte wordt gemeten als gemiddelde rating, waar eventueel van kan worden afgeweken als daar reden voor is. De klassenindeling zal worden gemaakt nadat op 1 oktober alle aanmeldingen binnen zijn en zal eerst nog ter goedkeuring of amendering aan de verenigingen worden voorgelegd. De bedoeling is om na de herfstvakantie (25 oktober 2021) te starten. Voor de herfstvakantie kan al een beker(voor)ronde gespeeld worden.

Laten we hopen dat we vanaf nu weer onbelemmerd ons schaakleven kunnen voortzetten!