De Friese schaakbond ontving bijgaand bericht van de KNSB: 


Inleiding – update coronacrisis
Hierbij ontvangt u een update over een aantal verschillende zaken.

Onze vorige mailing was van 6 september 2021.
Schaken en coronamaatregelen
In de persconferentie van 14 september heeft het kabinet een aantal versoepelingen in de
coronamaatregelen aangekondigd die geldig zijn vanaf 25 september.
De belangrijkste versoepeling is het loslaten van de zogenaamde 1,5 meter-regel. Dit maakt het
spelen van een schaakpartij eenvoudiger. Andere corona-voorzorgsmaatregelen gelden nog
steeds (geen handen schudden voor of na de partij!). Bovendien raden wij aan om zo mogelijk
afstand te houden en drukte te vermijden.
Tegelijkertijd is het zo dat de invoering van toegangstesten vanaf 25 september bij bepaalde
locaties (waaronder horeca) schaakverenigingen voor praktische problemen kunnen stellen.
In het ‘Protocol Verantwoord Schaken’ hebben wij hierover de volgende passage opgenomen
betreffende competitiewedstrijden:
Voor schaken (en alle andere niet professionele sportbeoefenaars) is deze controle op dit
moment niet verplicht.
Als een speellocatie voor de externe competitie verlangt dat de sporters gecontroleerd
moeten worden dan heeft de thuisvereniging de volgende keuzes:
• Voor de sporters een aparte toegang naar de speelzaal verlangen waardoor er niet
gecontroleerd hoeft te worden, en als dit niet kan dan
• Een andere speelzaal zoeken.


De KNSB realiseert zich dat dit veel schaakverenigingen voor problemen kan stellen. Wij willen
verenigingen vragen om wederzijds begrip te tonen bij het maken van afspraken over
competitiewedstrijden.
N.B. Voor de competitiewedstrijden van 18 september (de eerste ronde) is dit aangepaste protocol
nog niet van toepassing.
NOC*NSF vraagt aandacht voor dit probleem (dat bij diverse binnensporten speelt) bij het
ministerie van VWS. De sportkoepel benoemt het probleem zelf als volgt:
Daarnaast is NOC*NSF bezorgd over de sporten die (deels) in horecagelegenheden zelf
worden beoefend. Deze sporten, bijvoorbeeld biljarten, bowlen, bridge, dammen, darts en
schaken worden geconfronteerd met het feit dat de sportbeoefening praktisch gezien
alleen is toegestaan indien een geldig corona toegangsbewijs kan worden getoond. Voor
deze sporters en verenigingen is de situatie per 25 september daarmee geen
versoepeling, maar een forse achteruitgang. Ook dit punt zal door NOC*NSF nadrukkelijk
onder de aandacht gebracht worden van de leden van de Tweede Kamer.
Het ‘Protocol Verantwoord Schaken’ dat ingaat op 25 september vind u hier:
https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/protocol/Protocol-VeiligSchaken-vanaf-25-september-2021.pdf
Vragen en antwoorden invoering BTW-plicht in bijeenkomsten 14 en 15 september
Wij hebben u eerder geïnformeerd dat de BTW-vrijstelling voor denksporten per 1 januari 2022
gaat verdwijnen. Op 14 en 15 september hebben de Nederlandse Go Bond, de KNDB en de
Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem. Tel.: [023] 525 40 25. E-mail: bondsbureau@schaakbond.nl
IBAN NL67 ABNA 089.17.43.537. BTW nr.: 25.66.692.B01. Website: www.schaakbond.nl
KNSB samen twee informatiebijeenkomsten georganiseerd over de aanstaande BTW-plicht. Dit
met medewerking van BTW-specialist Pieter Tielemans. De bijeenkomsten waren zeer goed
bezocht. Op beide avonden waren er meer dan 100 mensen, die uitgebreid gelegenheid hebben
gehad om vragen te stellen.
Van de gestelde vragen en antwoorden maken wij een overzicht, dat wij zullen delen met zowel
alle deelnemers als alle verenigingen, regionale en bijzondere bonden. Het streven is om dit
overzicht eind september gereed te hebben.
Hoe aanmelden voor de Kleine Ondernemers Regeling (KOR)
Voor verenigingen met een omzet die jaarlijks onder € 20.000 blijft, is er een mogelijkheid om
gebruik te maken van de KOR. In dat geval blijft de vereniging vrijgesteld van de plicht om BTW te
heffen (bijv. op de contributie of op inkomsten uit een bar in eigen beheer), elk kwartaal een BTW
aangifte bij de belastingdienst te doen en daarmee ook om een BTW-administratie te voeren.
Normaal gesproken vraagt het aanmelden bij de belastingdienst om gebruik te maken van de KOR
de nodige administratieve handelingen. Ook de belastingdienst zit daar niet op te wachten, omdat
de individuele verwerking van de aanmelding van meer dan 1.000 kleine denksportverenigingen
hen ook veel tijd gaat kosten.
Als gezamenlijke denksporten hebben we met de belastingdienst afspraken gemaakt voor een
gecentraliseerde, vereenvoudigde aanmeldprocedure voor de KOR. Die komt er op neer dat de
belastingdienst aan alle denksportverenigingen (die bij de denksportbond zijn aangesloten) een
formulier stuurt waarmee de vereniging zich voor de KOR kan aanmelden. Dit formulier zal, in de
bekende blauwe envelop, via de post worden verstuurd.
Om dit mogelijk te maken, heeft de KNSB de contactgegevens van elke schaakvereniging (en
regionale en bijzondere bond) met de belastingdienst gedeeld. Dit betreft de adresgegevens van
de secretaris zoals die bij ons in OLA bekend zijn, aangezien dat meestal ook het vestigingsadres
of postadres van de vereniging of bond is. Als er bij ons geen secretaris bekend is in OLA, nemen
we het adres van een ander bestuurslid (voorzitter, penningmeester of eventueel contactpersoon).
De belastingdienst komt nog met een tekst met een nadere instructie, ook met welke actie u dient
te ondernemen als u op een bepaalde datum nog geen formulier hebt ontvangen. Wij verwachten
dat die tekst op korte termijn gereed is en zullen die na ontvangst per omgaande met u delen.