Tijdens de laatste Bondsraden van de KNSB heeft het onderwerp 'rechtstreekse contributie-inning' op de agenda gestaan. Op dinsdag 28 september wordt er via Teams een extra Bondenoverleg gehouden over dit onderwerp, waar de auteur dezes aan zal deelnemen. Zoals reeds is gemeld gaat de invoering van 21% btw per 1 januari 2022 in. Het is de bedoeling ook de rechtstreekse contributie-inning door de KNSB per 1 januari 2022 in te laten gaan. Wat houdt rechtstreekse contributie-inning in:

  • De uitvoering van de contributieheffing aan de FSB-verenigingen wordt met ingang van 1 januari 2022 verplaatst van de FSB naar de KNSB. Dit is inclusief de contributie die de FSB zelf in rekening brengt.
  • Voor het debiteurenrisico zijn er twee smaken. Of die blijft bij de FSB of die wordt overgeheveld naar de KNSB.

Voor vragen over invoering btw, rechtstreekse contributie-inning en de charme van het FSB-penningmeesterschap kunt u tot aan de ALV van 29 september nog bij uw binnenkort aftredende penningmeester Siebolt Visser terecht. Mocht u door bovenstaande spontaan de boekhoudige geest krijgen om hem op te opvolgen, dan wacht secretaris HarmJan Dijkstra met genoegen op uw reactie.

Tijdens de ALV wordt u verder geïnformeerd.