Online FK Jeugd

Op  6 en 7 maart is er een online FK voor de jeugd. Aanvang op beide dagen 13:00 uur, tempo ????? wordt vanmiddag pas beslist door Migchiel de Jong

inschrijfformulier  |  FKJ team in Lichess

Deelnemers tot nu toe
1  Osama Arabi Mid-Fryslan  A
2  Jelte Reitsma Mid Fryslan  B
3  Thys Blaeser  Westergoo  B
4  Leandro Slagboom Philidor  B
5  Jelmer van Steinvoorn Mid-Fryslan  C
6  Jesse Bosker Sneek C
7  Oscar Klaren  MidFryslan   C
8  Elise Knobbe Mid-Fryslan C
9  Hidde Mosterman Philidor D
10 Jelmer Groeneveld Westergoo D
11 Elbrich Ouderkerken Westergoo  D
12 Sybrich Ouderkerken Westergoo D
13 Mathys Nagel Mid-Fryslan  E
14 Lutzen Kempenaar Philidor E
15 Symen Groeneveld westergoo  E
16 Jelle Mosterman Philidor E
17 Yildert Kempenaar Philidor  G

 

NJK’s
De NJK’s 2021 in de verschillende leeftijdscategorieën zullen net als vorig jaar tot de zomer allemaal online worden georganiseerd. Zowel de kwalificaties (ook regionaal) als de NJK’s zelf. We kunnen helaas nog geen garantie geven dat later in het jaar de NJK’s alsnog fysiek kunnen plaatsvinden. Dat gaan we wel proberen. Het NK E (fysiek) staat op 11-12 september 2021 gepland en het NK ABC (NJSK 2021) voorlopig in twee alternatieve weken: 8-13 augustus 2021 alsmede 3-9 januari 2022. De kans dat er in augustus al fysiek gespeeld mag worden, achten we niet groot op dit moment. Bij uitwijking naar januari 2022 blijven de leeftijdsgrenzen van 2021 gelden. De kwalificaties voor de fysieke edities zijn uitsluitend online. Mocht er in het najaar weer fysiek geschaakt mogen worden, dan gelden die kwalificaties voor de editie van 2022.


De speeldata van de online NJK’s zijn:
1-2 mei NJK ABC Online
8-9 mei NJK E Online
13-14 mei NJK D Online