Inmiddels is het schaakprotocol via een nieuwe mailing van de KNSB dusdanig aangescherpt de fysiek schaken aan één bord nagenoeg onmogelijk is geworden. Alle clubs hebben inmiddels voorzover ik weet nu hun interne competities gestaakt. 

Uitgelicht: Advies interne competitie

Na de aanscherping van de maatregelen zijn er veel vragen binnengekomen over de interne competitie van schaakclubs. De interne competitie kan doorgaan, voor zover de locatie dit toestaat (dat is lang niet altijd het geval uiteraard). Wel dienen de volgende zaken in acht te worden genomen:

• Er dient op elk moment 1,5 meter afstand te worden aangehouden, dus ook tijdens de partij. De passage in het protocol dat dit kortdurend mag worden losgelaten, is niet van toepassing (we passen het protocol ook nog aan). Kuchschermen en mondkapjes zijn eveneens geen alternatief voor de 1,5 meter.

• Zorg dat het bij 1 tegenstander per avond blijft, dus geen interne toernooien.

• Er zijn maximaal 30 personen toegestaan, mits de 1,5 meter regel dit toelaat. • Er is geen bar; wel kan een eigen drankje worden meegenomen. In lijn met de maatregelen raden wij dringend aan om het te houden bij koffie, thee, water of fris.