Veel FSB clubs gaan opnieuw in de lockdown

Inmiddels is het schaakprotocol via een nieuwe mailing van de KNSB aan de clubs aangescherpt wat betreft de intern competitie. Dit resulteerde dat veel clubs de interne competities tot nader order bevroren

 

 In na volging van Westergoo gingen dus nog een aantal schaakclubs in de lockdown, ik las het reeds op de website van Schaakwoude, De Donger, Sneek, Bakkeveen, Drachten en nu ook Philidor. In Leeuwarden (bij SCL) gaan ze zo het nu lijkt wel door. Het wordt ook niet verboden maar hoe ze de anderhalve meter afstand gaan handhaven, nu achterover leunen  niet meer wordt geadviseerd, is mij nog onduidelijk. Bij Westergoo omschrijft HJ Dijkstra dat de grenzen, van wat nog mogelijk is, niet worden opgezocht

 

Uitgelicht: Advies interne competitie

Na de aanscherping van de maatregelen zijn er veel vragen binnengekomen over de interne competitie van schaakclubs. De interne competitie kan doorgaan, voor zover de locatie dit toestaat (dat is lang niet altijd het geval uiteraard). Wel dienen de volgende zaken in acht te worden genomen:

• Er dient op elk moment 1,5 meter afstand te worden aangehouden, dus ook tijdens de partij. De passage in het protocol dat dit kortdurend mag worden losgelaten, is niet van toepassing (we passen het protocol ook nog aan). Kuchschermen en mondkapjes zijn eveneens geen alternatief voor de 1,5 meter.

• Zorg dat het bij 1 tegenstander per avond blijft, dus geen interne toernooien.

• Er zijn maximaal 30 personen toegestaan, mits de 1,5 meter regel dit toelaat. • Er is geen bar; wel kan een eigen drankje worden meegenomen. In lijn met de maatregelen raden wij dringend aan om het te houden bij koffie, thee, water of fris.