Notulen van de FSB vergadering op woensdag 23 september
Het verslag van die vergadering is inmiddels toegevoegd aan de map FSB vergadering. In die map zit ook de nieuwste KNSB mailing aan de clubs.