In sommige gevallen , als dat niet mogelijk blijkt, mag tijdens het sporten van de anderhalve meter afstand worden afgeweken. Dus in het schaakprotocol van juni j.l. legde de schaakbond (KNSB) dit uit dat 2 schakers dus aan één bord tegenover elkaar konden zitten ook al was het minder dan anderhalve meter. Daar komen ze nu op terug, althans de spelers moeten nu zover mogelijk achterover leunen. Nog beter is achteruit gaan als je niet aan zet bent want als je langer dan 15 minuten binnen de anderhalve meter van iemand anders bent maak je officieel contact en zouden beide personen (mits één van hun besmet blijkt) volgens de regels van het RIVM een aantal dagen in quarantaine moeten gaan om af te wachten of ze ziekte verschijnselen krijgen. Lees hier onder de de toelichting van de KNSB op het bijgewerkte schaakprotocol

 

Klik hier voor het bijgewerkte schaakprotocol  

 

 

Toelichting     ( Mailing clubs en bonden 7 september 2020) 
Aanpassingen specifieke protocol schaken

We hebben enkele aanpassingen in het protocol voor het schaken doorgevoerd. Twee belangrijke wijzigingen lichten we graag nader toe. Zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden, behalve in de tijdnoodfase (max. 15 minuten)
De hoofdregel van de overheid is dat we 1,5 meter afstand dienen te houden. Voor de sport wordt een uitzondering gemaakt: Als de 1,5 meter afstand de normale spelbeoefening in de weg staat, dan mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten.

We hebben om twee redenen contact gelegd met het ministerie van VWS: 1. Wanneer staat de 1,5 meter afstand een normale spelbeoefening in de weg? In de meeste noodverordeningen worden o.a. bridge en biljarten expliciet genoemd als sporten die op 1,5 meter kunnen worden gespeeld, en waarvoor de uitzondering op het afstand houden daarom niet geldt. We merken dat verschillende veiligheidsregio’s dit ook doortrekken naar schaken.

2. Bij schaken zitten we veel langer tegenover elkaar op minder dan 1,5 meter dan bij de meeste andere sporten. De fysieke inspanning is uiteraard wel minder intensief. We vinden het zeer belangrijk om het bordschaak zoveel mogelijk te laten doorgaan. Maar we vinden het ook onze taak dat dit op een zo verantwoord mogelijke manier kan plaatsvinden. Het advies van het ministerie van VWS is om de duur waarop we tijdens het schaken op minder dan 1,5 meter te komen te begrenzen op maximaal 15 minuten.

Dit is in lijn met het RIVM advies voor bron- en contactonderzoek. Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter zijn geweest van een patiënt tijdens de besmettelijke periode, worden aangemerkt als nauw contact. Het beleid is dat deze personen 10 dagen in thuisquarantaine gaan en bij klachten zullen worden getest. Ze begrijpen dat dit voor schaken een aanpassing vereist ten opzichte van wat wij als normaal spelcontact zien, maar vanwege de risico’s dringen ze erop aan dat wij dit advies overnemen en te zoeken wat dan wel mogelijk is.

We realiseren ons dat dit advies een extra beperking betekent voor het bordschaak. Maar zoals gezegd, veiligheid is ook belangrijk. Daarom volgen we dit advies op. Vraag voor ons is vervolgens wat dan het beste is in deze omstandigheden. We hebben gekeken naar voorbeelden in Nederland en voorbeelden in het buitenland.

We kwamen verschillende varianten tegen voor achter het bord zitten:
• Mondkapje verplicht, geen 1,5 meter: toernooien in Servië en Griekenland, Spaans kampioenschap (desondanks besmettingen), Belgisch kampioenschap.
• Spatschermen: grootmeestertoernooi Biel. Verschillende voorbeelden van clubs in Nederland.
• 1,5 meter via dubbele tafels: open toernooi Biel (increment verlengd va 30 sec. naar 45 sec.), bij spelers uit risicogroep tijdens Belgisch kampioenschap.
• De speler die niet aan zet is leunt achterover: toernooi in Noorwegen (daar geldt overigens 1 meter als norm)
• Geen beperkingen: German Masters. Verschillende voorbeelden van clubs in Nederland.

Overal gold overigens wel dat er grotere afstand is tussen de borden; dus minder partijen per zaal. We hebben vervolgens overwogen wat naar ons idee de kleinste aanpassing is. We vinden dat dat achterover leunen is. Dat stond al als advies in de eerste versie van het specifieke protocol voor schaken, en dat gaan we nu als gedragsnorm hanteren.

Enige uitzondering is de tijdnoodfase, waarbij we er van uit gaan dat die normaal gesproken maximaal 15 minuten zal duren. Materiaal schoonmaken alleen bij gebruik korter dan 2 dagen na vorig gebruik We kregen verschillende vragen over de verplichting om het materiaal altijd te reinigen voor en na gebruik. Dit omdat de meeste clubs hun materiaal maar 1x per week gebruiken. We hebben gecheckt wat de adviezen en voorschriften nu zijn ten aanzien van gebruik van materialen door verschillende personen. Op grond daarvan hebben we het protocol op dit onderdeel wat versoepeld. De algemene regels, regelmatig handen wassen e.d., blijven uiteraard wel van kracht.

 

BTW
BTW vrijstelling In november 2017 heeft het Europese Hof van Justitie besloten dat denksporten niet onder de BTW vrijstelling voor sport vallen. Dit omdat de beweegcomponent bij denksporten te klein is. We zijn vervolgens met de denksportbonden en NOC*NSF in gesprek gegaan met het ministerie van Financiën (en het ministerie van VWS) of de denksporten op sociaal-culturele gronden wel de vrijstelling zouden kunnen houden. In zijn uitspraak hintte het Europees Hof ook op die mogelijkheid. We hebben een argumentatie aangedragen waarom denksporten onder de sociaal-culturele vrijstelling horen. Helaas is het ministerie van Financiën na lang wikken en wegen niet meegegaan in onze argumentatie. Het ministerie heeft de focus beperkt tot immaterieel cultureel erfgoed en heeft geen aanwijzingen gevonden om denksporten op die grond BTW-vrijstelling te geven. De staatssecretaris van Financiën heeft inmiddels het besluit genomen dat de BTW-vrijstelling voor denksporten komt te vervallen per 1 januari 2022. We zijn nu met het ministerie van Financiën in gesprek over de consequenties van dit besluit en over alternatieven die de financiële en administratieve gevolgen voor de schaakbond, regionale en bijzondere bonden en clubs zoveel mogelijk beperken. We streven ernaar om uiterlijk begin zomer 2021 duidelijkheid te geven.