Schaakfoto 22

Op de vorige schaakfoto was prominent in beeld Piet Brinksma. Brinksma, zo staat ook in het bijschrift vermeld, organiseerde in de jaren 70 van de vorige eeuw jaarlijks een vierkampentoernooi in Wommels. Het evenement werd gehouden in de bovenzaal van het plaatselijke café en was erg populair bij de Friese schakers. Dicht opeen gepropt zaten –ik meen- zo’n honderdentwintig spelers verdeeld over groepjes van vier tegen elkaar te schaken. Van tien tot twaalf de eerste partij en ’s middags ook nog twee. Tegen een uur of half zes waren de prijswinnaars bekend en ging een ieder weer zijns weegs. Een enkeling nam na afloop beneden in de gelagkamer nog een borreltje en sommigen namen de keu ter hand om ‘noch efkes in bal te stjitten’. Tussen de middag was er soep met broodjes of anders (wit)brood met een bal gehakt uit de jus. Rookwaren waren aan de bar in ruime mate verkrijgbaar en vonden gretig aftrek.

Op bijgaande foto zien we in actie in het linker rijtje oud FSB-penningmeester S. de Jong uit Heerenveen en voorts Nederlof (Balk), Albada (Sneek) Siem van Eijk (?) Leeuwarden, H. van der Wijk (Heerenveen) en Siebe de Jong (Boksum/Makkum) . De mannen in het rechter rijtje moeten –met uitzondering van de eerste speler- worden herkend aan hun kapsel: J. Dijkstra (Bolsward), Ette Dirk de Boer (Workum) en Fedde van Wijngaarden (Leeuwarden). Verder kom ik helaas niet. Uiterst links op de foto is nog wel de heer Haitema uit Hindeloopen herkenbaar. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was er onder de naam Vomelius in Wommels een schaakclub actief. Momenteel mag stellig Murk Viersma (Lasker/ Westergoo) zich de sterkste Wommelser schaker noemen.img.do