Een fraaie plaat gemaakt in Sneek, vermoedelijk ergens begin jaren tachtig. Bij welke gelegenheid de fotograaf was uitgenodigd is niet duidelijk. Aannemelijk is dat er een kampioenschap gehaald was en dat daarom de plaatselijk pers geïnteresseerd was in een prentje. Sportprestaties worden in de Waterpoortstad nu eenmaal hoog aangeslagen. De foto toont dat schaken een spel is voor jong en oud en voor spelers ongeacht hun maatschappelijke status. Immers we zien drie gevestigde ondernemers omringd door zes jonge ‘snotneuzen’ die net komen kijken. De drie senioren – die inmiddels alle drie overleden zijn- zien we staand respectievelijk derde, vierde en vijfde van links. Het zijn Jan Wiersma (directielid van de grote zeilmakerij Gaastra Sails) Libbe Kerstma ( hoofd van een agrarische onderneming ofwel boer te IJlst) en Catrinus Wester (eigenaar van een grote meubelzaak aan het Grootzand). De mannen hebben als nestors onder hun hoede, staand vanaf links, Wytse Wiersma en Wim Ykema en geheel rechts Anne Kloosterman. Zittend zijn afgebeeld Eelke Heidinga, Jan Vorenkamp, Krine Faber en Yge Visser. De meeste ‘jonkies van toen ‘ zijn inmiddels zelf aan het eind van hun carrière, reeds vervroegd uitgetreden of ze hangen er tegen aan. Wytse Wiersma, Wim Ykema en Anne Kloosteman zijn nog aan de schaakclub in Sneek verbonden. Krine Faber heeft Fryslân verlaten maar lost nog wel altijd de problemen op die wekelijks in het Friesch Dagblad worden gepubliceerd. Jan Vorenkamp, we kwamen hem in deze rubriek al eerder tegen als werelduurrecordhouder snelschaken, keerde het spel de rug toe en Eelke Heidinga is Philidoriaan geworden. Yge Visser schopte het tot grootmeester en legt zich momenteel vooral toe op het schrijven van teksten. Those were the days. Uw bijdrage voor deze rubriek aanleveren?: h.j.dijkstra@planet.nl

Sneek kampioen 1