Vorige week kondigde ik al aan dat ik terug zou komen op het oudste lid van de Friese Schaakbond, te weten de heer Andries Meijer van Damwoude. Jongstleden woensdag vierde hij zijn 99ste verjaardag. Het bijzondere daarbij is dat hij tot halverwege maart van dit jaar nog altijd de clubavonden van ‘zijn‘ Schaakwoude bezocht. Zodra het corana-monster is bedwongen, hoopt hij ogenblikkelijk de draad weer op te pakken. Daarmee demonstreert Meijer een van de mooie aspecten van de schaaksport: leeftijd speelt geen rol, tot op hoge leeftijd kun je blijven meedoen.

Andries Meijer, die in de zuivelindustrie werkzaam was als machinist, was van 1948 tot 1979 lid van de schaakclub in Dokkum. In 1979 opperde hij de gedachte om in het nieuwe dorp Damwoude (een samensmelting van Dantumawoude, Akkerwoude en Murmerwoude) een schaakclub op te richten. Andries werd voorzitter en hij kreeg binnen het bestuur support van Anne Groen en van de onderwijzers Cees Hofstra en Jan van der Veen. Vooral het feit dat twee schoolmeester betrokken waren bij de oprichting van de club was van onschatbare waarde. Zij wisten hun leerlingen voor het schaakspel te interesseren en ze slaagden er bovendien in de jongeren naar de schaakclub te ‘lokken’. Zo ontstond in Noordoost Fryslân een kweekvijver voor schaaktalent van een ongekende omvang. We hoeven in dit verband alleen maar de namen te noemen van Sipke Ernst, Anno Steenberg en Eelke Wiersma. Maar naast deze toppers zijn er nog veel meer spelers die voor Friese begrippen astronomisch hoge ratingen wisten te bereiken. Al sinds jaar en dag speelt Schaakwoude in KNSB-verband.

Op de een of andere manier is er via de website van de FSB nooit ruchtbaarheid aan gegeven, maar het veertigjarig jubileum van Schaakwoude is aan het begin van het lopende schaakseizoen- om precies te zijn op 21 september 2019- op grootse wijze gevierd. Erelid Sipke nam het in een simultaan op tegen zijn oud-clubgenoten, men genoot van een warm en koud buffet en er was cultuur van eigen Noord-Friese bodem. Ach, Mea Culpa speelde de voorstelling Kredyt, geschreven door Gerrit Breteler.

Tussen de bedrijven door werden verschillende spelers gehuldigd. Sikke en Fokke de Haan kregen bloemen omdat ze 40 jaar lid waren van Schaakwoude. Albert van de Lijn en Jan Meijer (de zoon van Andries) ontvingen de KNSB speld omdat zij een halve eeuw lid was van de landelijke bond. En Andries Meijer, hij valt natuurlijk in de buitencategorie. Hij was 31 jaar lid van Dokkum en 40 jaar van Damwoude. 21 jaar geleden had hij de KNSB-speld al moeten ontvangen. Dat verzuim is op de jubileumviering goedgemaakt. En terecht. De FSB, waar Meijer dus ook al 71 jaar lid van is, zette hem vijf jaar geleden al eens in de bloemetjes. (Albert van der Lijn kon helaas wegens ziekte de bijeenkomst niet bijwonen en is begin januari overleden)

Op bijgaande foto staat het eerste bestuur van Schaakwoude afgebeeld. Vlnr: Jan van der Veen, Andries Meijer en Cees Hofstra. Geheel rechts staat Anne Groen. Tweede van rechts is M. Boersma, hij was penningmeester van de middenstandsvereniging Koop in de Wouden. De pioniers van Schaakwoude toonden zich namelijk naast denksporters ook koopman. Ze wisten al direct in het begin van hun bestaan de plaatselijke zakenlieden als sponsor aan de vereniging te binden. Een ook hun ‘pr’ hadden ze op orde, want bij het sluiten van het contract werd de plaatselijke persfotograaf uitgenodigd.

Jan Meijer – wie in Friesland kent de sympathieke , sportieve en spraakzame schaker niet?- vindt het uiteraard prachtig ‘dat heit der noch altyd by is.’ Hij haalt zijn vader iedere donderdagavond van huis om vervolgens samen de clubavond te bezoeken. Een wekelijks uitje waar beiden nog erg van genieten, niet in de laatste plaats omdat Schaakwoude nog altijd een bloeiende vereniging is met veel onderlinge vriendschap. ‘Sa lang it lije kin, drinke wy alle tongersdei yn elk gefal ien buorreltsje en as it meisit krije wy op de weromreis ek noch in baltsje gehakt. Folle better hoecht it dochs net?’Koopt in de Wouden