Reeds vijftien weken zijn we onderweg met deze serie en als onze computer geen virus krijgt dan kunnen we ook nog wel een poosje doorgaan. Gelukkig is er namelijk nog een gestage aanvoer van oud fotomateriaal. Bijgaand prentje werd veertig jaar geleden (april 1980) genomen in de theeschenkerij Prinsentuin in Leeuwarden. Het werd genomen tijdens de slotmanifestatie van een schaakevenement dat door de Leeuwarder Courant , het hoofdblad van Friesland sinds 1752 , op touw was gezet. Haije Kramer, de schrijver van de schaakrubriek in genoemd dagblad, speelde een correspondentiepartij tegen zijn lezers. Wekelijks konden die schriftelijk aangeven hoe naar hun mening de partij voortgezet moest worden. Let wel, dat kon toen nog niet even snel per email, maar men moest de zet op een briefkaart schrijven en die vervolgens ergens op de brievenbus doen. (Ik denk dat er zo langzamerhand al tienduizenden landgenoten zijn die nog nooit een poststuk op die manier hebben verzonden.) Degenen die het vaakst de keuzezet hadden ingezonden mochten deelnemen aan de seance in de PVrinsentuin. Er waren in totaal dertig deelnemers. E. Medema uit Buitenpost, J. Larooij uit Joure en S.R. Duintjer Tebbens uit Leeuwarden wisten Kramer te verslaan en twaalf spelers boekten een gelijk spel. D.W. Kok uit Leeuwarden had het vaakst de lezerszet ingezonden. Hij had 28 van de 33 goed. Dat leverde hem een ‘sprekende schaakcomputer op. In het krantenbericht dat bij de foto werd afgedrukt werden de overige prijswinnaars bekendgemaakt. Hun complete naam, adres en woonplaats werden vermeld. Kom daar onder het strenge regime van de AVG nu nog maar eens om.

Er is nog een goede aanleiding om thans deze foto hier te plaatsen. Rechts achter de schakers staat een man afgebeeld (met das) die komende woensdag zijn verjaardag viert. Hij is het oudste lid van de Friese Schaakbond en komt nog wekelijk in actie. We feliciteren hem alvast van harte en wensen hem een plezierige dag. Volgende week staan wij uitgebreider stil bij Andries Meijer van Schaakwoude, want over hem hebben we het natuurlijk. (h.j.dijkstra@planet.nl)PTI 1