100jaarPhilidor

Een prachtige foto, gemaakt in de hoofdstad bij de 'koninklijke schaakclub Philidor 1847' De inzender de heer Anne van Streun uit Ureterp, stelt dat de opname is gemaakt in 1974, in het jaar derhalve dat Philidor zijn 127 jarig bestaan vierde. Er heeft zojuist een huldiging plaatsgevonden. Enkele leden zijn 40 jaar lid van de vereniging en ontvingen een onderscheiding. Plaats van handeling hotel De Kroon. Wie de jubilarissen zijn is niet precies duidelijk, maar duidelijk is wel dat ze omringd worden door sterke schakers en krachtige bestuurders. Zittend van links naar rechts: Waling Dijkstra - Slaterus - Durksz - mevr. van den Tol - mevrouw Rienks - Jan Ulbe Postma - F. Zijlstra. Staand van links naar rechts: Haye Kramer - R. van Steinvoorn - J.J.H. van Streun - Atto Rosier - R. van Wijngaarden - Th. van der Geest - Th. van den Tol - F. Zijlstra - J. van der Wal - de Blaauw - A. v.d. Linde - Mr. Aarts - A.S. Kas  en A. Sevenster. Of deze opsomming helemaal klopt weet ik niet, te meer daar de naam F. Zijlstra twee keer voor komt. Er zijn onder de bezoekers van deze site vast wel mensen die daar meer over kunnen vertellen.

Naschrift: Mister Philidor of wel Eddie Scholl reageerde op de publicatie van bijgaande foto. Hij wijst erop dat in het tweede jaarboek van Philidor (2012-2013) een soortgelijke foto heeft gestaan. Uit het bijbehorende verhaal valt op te maken dat het een bijeenkomst betrof van oude leden en oud-leden van Philidor. Tevens is aanwezig het dan zittende bestuur van de ‘ koninklijke’ (F.W. Brouwer, Ir R.A. Visser, J. van Olffen, J. Koster en F.H. Kernkamp.) Tijdens de bijeenkomst kregen Haije Kramer en Waling Dijkstra vanwege hun grote verdiensten voor de vereniging het gouden Philidorinsigne uitgereikt, de andere reünisten ontvingen een zilveren exemplaar. Eddie Scholl kon ten tijdens van het samenstellen van het jaarboek niet alle namen van de geportretteerden thuisbrengen. “Dankzij de publicatie op de FSB-site ben ik twee namen op het spoor gekomen”, aldus Scholl, die er tenslottte op wijst dat de zittende man rechts niet F maar S. Zijlstra heet.