KLeine Migchiel

Een foto uit 1983 of 1984. Genomen tijdens het Fries kampioenschap schaken voor basisscholen. De leerlingen op de voorgrond vertegenwoordigen De Homeye uit Bergum en Het Fundament uit Drachten. Links is afgebeeld Willem Koning en rechts Migchiel de Jong, twee talentvolle spelertjes die toen nog behoorlijk aan elkaar gewaagd waren. Het potje eindigde in remise en daarmee werd De Homeye kampioen. Hoe het Willem Koning is vergaan heeft zich aan onze waarneming onttrokken. Tot ongeveer zijn zestiende bleef hij fanatiek schaken, maar of hij dat nog doet en waar, we weten het niet. Migchiel groeide later uit tot de sterkste speler van Fryslân. Reeds elf keer werd hij provinciaal kampioen en sinds jaar en dag speelt hij aan het eerste bord van Philidor. Hij leidt (talentvolle) jeugdspelers op, verzorgt kadercursussen en is inmiddels toegetreden tot het bestuur van de FSB. En niet te vergeten: hij zit in de redactie van Skaakstikken.

Op de achtergrond worden de verrichtingen van Koning en De Jong aandachtig gadegeslagen door mannen die veel voor het jeugdschaken hebben betekend: Vanaf links Hendrik Hijgemann, Jan van der Veen, de vader van Willem, Adri Raap en de vorig jaar overleden Ruurd Kooistra

Meer van dit soort prachtige beelden uit het verleden zijn welkom op h.j.dijkstra@planet.nl