Het idee ontstond tijdens een bijeenkomst van de commissie PR en Website van de Friese Schaakbond.  Er is verspreid over heel veel bronnen heel veel beeldmateriaal beschikbaar over het schaakleven in Fryslân, de Noordoostpolder en Noordwest-Overijssel. Laten we proberen althans een deel daarvan aan de vergetelheid te ontrukken door (zo mogelijk) wekelijks op de site van de FSB een afbeelding te tonen en daarbij een kort tekstje te plaatsen  Een praatje bij een (schaak)plaatje zeg maar.

De redacteur van de rubriek beschikt over een redelijk voorraadje foto’s maar het zou mooi zijn als uit alle hoeken van ons ‘werkgebied’ afbeeldingen worden aangeleverd. Dus wie ergens in een oude schoenendoos nog een leuk prentje heeft liggen…schroom niet en stuur een digitale versie op naar h.j.dijkstra@planet.nl en vertel in het kort even wie en wat er wordt afgebeeld. 

Het aantal reacties op deze nieuwe rubriek is opvallend groot. Uw redacteur ontving al vier antwoorden op de kijkersvraag van vorige week en anderen zonden mooie en minder mooie foto’s in. Ga zo door, hoe meer interactie hoe beter.

Foto 3 Met bijgaande foto is iets merkwaardigs aan de hand. De foto zou zijn genomen tijdens het Hoogoventoernooi van 1955. Afgebeeld zouden zijn K.M.Bergsma met zwart en H. Kramer met wit. Dat zou betekenen dat twee (oud-)Fries kampioenen tegenover elkaar zitten. Het zou kunnen want blijkens de toernooitabel van het Hoogoven 1955 behoorden Bergsma en Kramer beiden tot de deelnemers in de hoofdgroep. Echter, het onderschrift bij de foto vermeldt ook dat de eerste zet wordt verricht door de heer Bruinsma, burgemeester van Beverwijk. En dat is gek want Jan Gerbens Stephanus Bruinsma was tot 1 januari 1957 burgemeester van de goede stad Bolsward. Snapt u het nog? Was het niet 1955 toen deze foto werd genomen,? Worden de witte stukken niet aangestuurd door K.M.Bergsma? Of is het helemaal niet een foto van het Hoogoventoernooi? Wie er meer van weet mag het uiteraard zeggen. Maar een mooie foto is het sowieso. Volgende week weer een ander prentje. (HJD)

hoogovenklein

Foto 2 Een plaatje geschoten op25 maart 1972 na afloop van het Fries kampioenschap snelschaken gehouden in de Klanderij te Leeuwarden. Siep Postma (rechts) overhandigt als voorzitter van de Friese Schaakbond de kampioensbeker aan Mr. Arjen de Groot, advocaat te Leeuwarden. Wedstrijdleider Berend Nauta (tweede van links) kijkt vrolijk toe. Kijkersvraag: wie is de enigszins streng kijkende meneer in het midden van de foto?

Natuurlijk moeten we even terugkomen op de foto van vorige keer (foto 2) en meer in het bijzonder op de kijkersvraag. Een oud-penningmeester van de FSB schreef: “Dat moet haast wel Kramnik zijn”. En een oud-jeugdleider meende: “Dat moet wel de vader van Kramnik zijn”. Een oud-voorzitter van de FSB schreef: “Volgens mij is het Cor de Leeuw, afkomstig uit Luinjeberd, als jongeling spelend bij sc Heerenveen en vanaf eind jaren ‘60 lid van VAS Amsterdam. Een boomlange vent met een indrukwekkende schoenmaat”. Volgens een oud-deelnemer aan het Nederlands kampioenschap schaken betrof het Wim Ooiman, oud speler van Philidor 1. En die kans is misschien wel het grootst, want Ooiman werd tweede tijdens het bewuste snelschaakkampioenschap, met een half puntje minder dan winnaar Mr. Arjen de Groot. Dus daar houden we het maar op.

Arjen de Groot

Aan het FK snelschaken namen 68 schakers deel. De Groot werd op de ranglijst gevolgd door: 2. Wim Ooiman (Leeuwarden) 3. Henk de Vries (Harlingen) 4/5. Willem Aarts (Leeuwarden) en Johny Diekstra (Sneek) 6/7/8/9. Kees Greben (Heerenveen), Jan Boersma (Oudega W.), Hette van Popta (Oudega W.), J. Hoepman (Leeuwarden) 10. A. Verhoog (Workum).  Na dit kampioenschap in de Klanderij (vermaard etablissement in de vaderlandse schaakwereld) werd het FK-snelschaken onderdeel van het bekende PTI-toernooi dat plaatsvond in het gebouw waar nu Wetterskip Fryslân is gevestigd.

 

Foto 1 We beginnen met een foto uit 1974. Het was in de hoogtijdagen van het schoolschaak in Fryslân. Onder auspiciën van de Friese Schaakbond vond veelal op de derde zaterdag in december in de Harmonie te Leeuwarden het Kerst-schoolschaaktoernooi plaats. De deelname was groot. Vaak meer dan honderd schakers verschenen achter de borden. De wedstrijden waren meestal spannend, maar aan het eind bleek vaak het hoofdstedelijke gymnasium toch over de sterkste schakers te beschikken. Zo ook in 1974. Op de foto reikt drs. A.H.L. Reintjes (docent aan het Jan Brugmancollege te Bolsward en fungerend als wedstijdleider) de eerste prijs uit aan Otto ter Haar en zijn teamgenoten Douwe Grijpstra, Louis Boersma en Jos Poelsma. Helemaal links op de foto zien we Piter de Boer van Drachten, jeugdleider van de FSB en tussen Reintjes en Ter Haar kijkt FSB-bestuurslid Siep H. Postma toe of alles wel volgens de regelen der kunst geschiedt.

Schaakplaat 4