hjd

Catharinus Mulder – u weet wel van het gelijknamige administratiekantoor gevestigd aan de Nieuwestad te Leeuwarden- maakte van de Covid-pandemie gebruik door zijn foto-archief weer eens te ordenen. Hij stuitte daarbij op tenminste twee bijzonder mooie platen en kwam op het idee ze ter publicatie aan te bieden. Een hele goede gedachte want ik weet zeker dat zowel bijgaande als de op een later tijdstip te plaatsen foto, bijzonder in de smaak zullen vallen.

Wanneer bijgaande plaat precies werd gemaakt wist Catharinus zich niet exact te herinneren, maar wel bij welke gelegenheid. En aan de leeftijd van de afgebeelden is dat ook wel te zien. Het betreft natuurlijk een jeugdkampioenschap en zeer aannemelijk is dat het Bogermancollege in Sneek de plaats van handeling is. Vermoedelijk was Klaas Visser, conrector van genoemde school en tevens jeugdleider (later ook secretaris en voorzitter) van de Friese schaakbond de organisator van het toernooi.

De meeste jongemannen zijn ook nog wel herkenbaar. Volgens Catharinus zien we links achter Jan Hania en 2e van links zit Rienk Sybesma achter het bord. Tegen wie Sybesma speelt is niet bekend. Naast het bord staat Piet de Jong, en zittend bij het bord  herkennen we duidelijk de jeugdige Yge Visser, die het later zoals bekend tot grootmeester zou schoppen.

Aan het bord rechts is de inzender van de foto in actie, hij vermoedt tegen Jan Hibma ‘maar dat weet ik niet zeker’, voegt hij er voorzichtigheidshalve aan toe. Wellicht dat de huidige voorzitter van de FSB daar zekerheid over kan verschaffen. Opvallend is dat de meeste personen die op deze foto staan afgebeeld het schaken in de loop der jaren trouw zijn gebleven en het spel op hoog niveau zijn blijven beoefenen.