Scan 20210115

We ontvingen veel positieve reacties op fotonummer 28. Daarom nog maar een plaatje uit diezelfde periode. Bijgaande foto -van de hand van Dick van der Heijde jr.- werd gemaakt tijdens het Fries kampioenschap 1973. Achter het bord zitten de heren Waling Dijkstra (zwart, doch met een wit overhemd) en mr. Arjen de Groot (wit doch met een zwart pak). Het duel eindigde in remise en daarmee werd De Groot eerste in de eindrangschikking (5 uit 7). Dijkstra bleef ongeslagen (=5, +2) en mocht zich daardoor reserve kampioen noemen. H. van der Wijk uit Heerenveen werd derde, terwijl de vierde prijs gedeeld werd door mr. W.A.A.Aarts, Hette van Popta en Theun Haitjema. Harm Holscher werd zevende en Gerrit Zagema achtste en laatste.
Terug naar de foto. De toeschouwers bij de partij De Groot - Dijkstra zijn vanaf links Max Lindeman, Pieter de Boer, Leen Scholl en Theun Haitjema. De meest rechtse persoon is naar alle waarschijnlijkheid demjournalist Wim Andriessen die verslag deed van het NK dat gelijktijdig plaatsvond. Max Lindeman was lange tijd verbonden aan de schaakclub Sneek en verdiende onder meer de kost door te colporteren met het magazine Voetbal International. Pieter de Boer woonde in Drachten, speelde voor DSC en was lang succesvol jeugdleider van de Friese schaakbond. Leen Scholl, de vader van Eddie, was naast Philidor-bestuurder eveneens enige jaren lid van het FSB-bestuur, laatstelijk als voorzitter. Theun Haitjema oorspronkelijk afkomstig uit Wyckel, later woonachtig in Koudum, was lange tijd de sterkste schaker van de Zuidwesthoek. Hij verwierf clubkampioenschappen bij Sneek en ook bij zijn laatste vereniging Westergoo, voerde hij de ranglijst vele jaren aan. Genoemde zeven personen zijn niet meer onder ons.
Naast een hoofdgroep was er bij het FK ook een kandidatengroep. Sytze de Jong, FSB-penningmeester uit Heerenveen werd daarin eerste, gevolgd door Karel Eringa en Kees Greben. Beide laatste mannen zouden nog van zich doen spreken omdat ze later het Fries kampioenschap op hun naam schreven. Eringa verwierf zelfs meerdere titels.
Nog altijd geldt: heeft u mooie (liefst rechtenvrije) foto’s, schroom dan niet om te in te zenden (h.j.dijkstra@planet.nl)