Deze serie heeft een poosje stilgelegen. Niet omdat er geen foto’s meer zouden zijn, maar omdat er de laatste tijd verontrustende verhalen de ronde doen. Naar het schijnt stropen fotografen of hun zaakwaarnemers het internet af in de hoop een foto tegen te komen waarop zij ‘rechten’ kunnen doen laten gelden. Reeds verschillende (schaak)organisaties zijn langs die weg geconfronteerd met gepeperde rekeningen. Het heeft alles te maken met copyright en het is eigenlijk niet eens onbegrijpelijk. Immers een fotograaf maakt kosten en levert een prestatie en wil daar vanzelfsprekend wat van terugzien indien het resultaat van zijn inspanningen (de foto) ergens wordt gepubliceerd, bijvoorbeeld op de site van een schaakbond.  Het maakt daarbij -naar het schijnt- niet veel uit of die organisatie met het publiceren van een dergelijk kiekje een winstoogmerk heeft of niet. De rechter -die zoals u weet altijd linker is - wijst claims doorgaans toe en nota’s van enkele honderden euro’s zijn geen uitzondering. En dat kunnen wij als FSB natuurlijk niet riskeren. Vandaar dat deze rubriek op een zacht pitje heeft gestaan en dat voorlopig (maar misschien ook wel definitief) zal blijven doen. Strikt genomen is het verstandig alleen nog maar foto’s te plaatsen waarvan de maker heeft aangegeven dat dit kosteloos kan geschieden. Al met al een heel gedoe, en jammer van oude herinneringen die nu niet meer geïllustreerd kunnen worden met een bijbehorende illustratie. Ondanks het voorgaande wagen we het er nog een keertje op met bijgaande plaat. Een beauty, door bemiddeling van Eddie Scholl, in ons bezet gekomen.

fk1980

 

Deze prent werd genomen na afloop van het  Fries kampioenschap 1980, dus 40 jaar geleden. Afgebeeld zijn vanaf links Waling Dijkstra, erevoorzitter van de Friese Schaakbond, hij werd eerste in de seniorengroep A. Naast hem staat Geertje van Oudheusden. Zij eindigde als hoogste dame. Veel tegenstand had ze niet in 1980. Ze speelde een match van twee partijen tegen A. Krijger uit Dronrijp. Geertje was woonachtig in Kimswerd en verdiende als kunstenares de kost. Helaas is zij niet meer onder ons. Dat geldt ook voor de vierde van links , Douwe van der Meulen (Kollum en Sneek). Hij overleed begin dit jaar. Douwe werd in 1980 derde in het kampioenschap. Vijfde van links staat Berend Nauta, bij hem berustte stellig de wedstrijdleiding. En de twee jonge mannen rechts kennen we natuurlijk ook nog allemaal. Jan Boersma (tweede van rechts) is nog altijd actief. Hij was ten tijde van het kampioenschap 22 jaar en wist de titel te veroveren nadat hij in voorgaande jaren er dicht tegen aan zat maar Egbert Wind (in 1978) en Harm Holscher (in 1979) moest laten voorgaan. Meest rechts  staat afgebeeld Kees Greben. Hij werd reserve kampioen. In later jaren verdween hij naar Amsterdam en daar woont hij nog altijd. De naam van de man tweede van links is drs. W.M. de Graaaf. Hij vertegenwoordigde de directie van het bedrijf dat het kampioenschap al voor de elfde keer sponsorde: de Coöperatieve Condens Fabriek (CCF) geheten. Het bedrijf, feitelijk de gezamenlijke Friese melkveehouders, huisvestte en sponsore in die jaren een groot aantal keren het Nederlands kampioenschap schaken, het Friesche Vlag toernooi genoemd naar de koffiemelk die het bedrijf destijds (en nu ook nog) produceerde.Laten we hopen op mededogen van de rechthebbende fotografen.  Heeft u wijze raadgevingen kom daar dan gerust mee. En heeft u mooie foto’s, stuur ze gerust op. Er zal zorggedragen worden voor archivering.HJD